Zin in je kerk

Weten waar je het voor doet

Iedere kerk wil gezond en sterk zijn. Met leden die weten waar ze het voor doen. Gezondheid, zo zegt de nieuwe definitie van de World Health Organisation is niet de afwezigheid van ziekte maar: de veerkracht om om te gaan met de uitdagingen van het leven. Dit geldt voor ons als mens, maar zeker ook voor ons als kerk. 

Missie met zin

Zingeving is voor een mens zoals water voor een vis. En misschien kunnen we ook wel zeggen: zingeving is voor een kerk zoals water voor een vis. Want waar doe je het eigenlijk allemaal voor? En, hoe zorg je dat gemeenteleden met plezier hun missie uitdragen? 

Op dit moment leven we in een samenleving die zoekt naar zingeving. Waar mensen vroeger opgroeiden in een kerk die ondersteunde bij deze zoektocht wordt dit nu veelal buiten de kerk gedaan. Mensen zoeken naar zingeving in alle facetten van het leven en putten daarbij uit allerlei bronnen. Veel kerken zijn zoekend hoe zij hier op in kunnen springen. 

Kerk als bron van zingeving

Een sterke basis op het gebied van zingeving blijkt 'de sterkste gezondmakende factor' (Machteld Huber) te zijn als het gaat om het ontwikkelen van veerkracht. Dit geldt niet alleen als het gaat over je fysieke of mentale gezondheid maar dit principe geldt ook als het gaat over je kerk. Als zingevingsspecialist ondersteun ik kerken en hun medewerkers en vrijwilligers om zingeving de juiste plek te geven. Op deze manier werken we samen aan een bloeiende kerk: Een bron van zingeving!